• Lipa parketi
  • Lipa parquete
  • Lipa Parkett
  • Lipa parquet
  • Lipa parqueté

Kontakt

Koristite sljedeće kontakt informacije:

Adresa:
Tvornica parketa "Lipa"
Pilana za proizvodnju i promet rezane građe na veliko i malo
B.Radića bb
31421 Đakovačka satnica
Tel.: +385 31 852 321
Fax.:+385 31 852 322
E-mail: pilana.lipa@os.t-com.hr
Web: www.lipa-parketi.hr

Poslovna kartica:
MB: 0411959305803
OIB: 44900111500
Banka:
Erste&Steiermärkische Bank
Račun br:
2402006-1140082786
Swift: ESBCHR22
IBAN: HR622402006-1140082786
Izvadak iz obrtnog registra

Direktor:
Jozo Miličević, ing.
mobitel: +385 98 405 576
e-mail: jozo.milicevic@lipa-parketi.hr

Računovodstvo i financije:
Iva Miličević
mobitel: +385 99 212 3852
e-mail: iva.milicevic@lipa-parketi.hr

Voditelj proizvodnje:
dipl. ing. Drago Vargić
mobitel: +385 99 212 3851
e-mail: drago.vargic@lipa-parketi.hr

Pronađi nas na karti (via Google Maps)

Možete nas kontaktirati i putem obrazca: